اسامی داوران بخش جنبی ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

اسامی هیئت داوران بخش جنبی سالانه‌ی ششم​

اسامی هیئت داوران بخش جنبی سالانه‌ی ششم به منظور ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با دانشجویان علاقه‌مند به عکاسی در دیگر دانشگاه‌ها و فراهم کردن فرصت گفتگو با این افراد، بخش جنبی ششمین سالانه‌ی دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران پذیرای آثار تمام دانشجویان است. دانشجویان، در هر رشته و دانشگاهی که تحصیل می‌کنند، می‌توانند اثرشان را طبق شرایط […]