شورای سیاست‌گذاری:

دبیر علمی: رامیار منوچهرزاده
دبیر اجرایی: مشکات طالبی

گروه اجرایی:

مسعود زراعت‌کار، نیلوفر محمودیان، امیرهادی شیرزادی، آرام مردانی، ژوبین عبدیانی، کاویان اسمعیلی و عموم دانشجویان رشته‌ی عکاسی

طراح گرافیک: محسن صائب
صفحه‌آرای کتاب سال سوم: محمد ضربی
دستیاران طراح گرافیک: بهزاد کاظم‌نیا، رامین حسن‌زاده

بازگشت به بالای صفحه