گروه اجرایی سالانه‌ی سوم

شورای سیاست‌گذاری:

دبیر علمی: رامیار منوچهرزاده
دبیر اجرایی: مشکات طالبی

شورای سیاست‌‌گذاری و گروه اجرایی:

مسعود زراعت‌کار، نیلوفر محمودیان، امیرهادی شیرزادی، آرام مردانی، ژوبین عبدیانی، کاویان اسمعیلی و عموم دانشجویان رشته‌ی عکاسی

بازگشت به بالای صفحه