جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گروه اجرایی اولین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

شورای سیاست‌گذاری:

دبیر علمی: صیاد نبوی
دبیر اجرایی: رضا یاوری

شورای مؤسسان و گروه اجرایی:

رضا یاوری، افروز مصلایی‌پور، حسین مس‌فروش، رضا رضائی، معین بهرامی، باران عطایی، سلمان فرهادی، رومینا آغنده و علی اکبری.

صفحه‌آرای کتاب: هدی آیت، مریم گلپایگانی​