جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گروه اجرایی هفتمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

شورای سیاست‌گذاری:

دبیر علمی: رضا صوفی

دبیر اجرایی: کاویان اسمعیلی

صبا نیازمند

نگین جانی

ماه‌گل عباسی

علی فتاحی

گندم شکوفی

تیم اجرایی:

طراح گرافیک: امیرعلی خطیبی

مدیر سایت: امین شیرپور

کارگروه ترجمه‌ی سایت: معین بهرامی، زهرا بای، دلارام منتظرالظهور، لیلا همتی

مسئول دبیرخانه: نگین جانی

کارگروه چهلمین سالگرد تأسیس رشته‌ی عکاسی: علی فتاحی، شادی قربانیان، مطهره ترابیان، صبا فضلی، دلارام منتظرالظهور، ریوان رضازاده

کارگروه ساخت مستند: عارف احدی، فاطمه احمدی، رضا کاظمی، علی فتاحی، گندم شکوفی

کارگروه نقدنویسی: ماهگل عباسی، کسری واجدسمیعی، نرگس حسنی، علیرضا ساجدی