اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

نمایشگاه آثار برگزیدگان سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران:

ویدئوهایی از ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران: