بدون عنوان
سارا آزادخانی
دانشجوی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۶

«چیزی که نمی‌تواند عمق درد را نشان دهد، کلمه است. کلمات معنای واقعی درد را منتقل نمی‌کنند.
آن‌ها صرفاً واژه‌های منتسب شده‌ای هستند برای چیزی. اما بدن انسان فرایندهایی را که حین تجربه کردن یک حس اتفاق می‌افتد، ضبط و ثبت می‌کند؛ همان‌طور که هستند.
این مجموعه ثبت رویدادی‌است با استفاده از نشانه‌هایی از مکان آن رویداد و مسبب آن، و نشانه‌هایی که ناگریز بدن تا سال‌های سال با خود حمل می‌کند.»

بازگشت به بالای صفحه