مصاحبه با مژگان طریقی

مصاحبه با اساتید و دانش‌آموختگان رشته‌ی عکاسی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
موضوع: مروری بر تاریخ و گذشته‌ی رشته‌ی عکاسی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

قسمت دوم: مژگان طریقی
پژوهشگر و مدرس عکاسی
دانش‌آموخته‌ی کارشناسی عکاسی از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر
مژگان طریقی سال‌ها در زمینه‌ی عکاسی فعالیت‌های علمی پژوهشی انجام داده و مدیر اجرایی چاپ چند کتاب مثل کودکان دیروز، آقارضا عکاس‌باشی ، آیین‌های سرور و شادمانی، معرفی گنجینه موزه عکسخانه شهر، افسانه نیما، نوای چنگ و بوده است. او مدرس هنرستان‌های وزارت ارشاد از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ و مدرس دانشگاه الزهرا از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ بوده است. طریقی همچنین تا سال ۱۳۹۴ ریاست موزه‌ی ‌عکسخانه شهر را عهده‌دار بوده است.

توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر گوگل‌میت ضبط شده‌اند.

بازگشت به بالای صفحه