مصاحبه با زهرا شهبازی و لاون عزیزی، برگزیده‌ی بخش جنبی سالانه‌ی ششم

زهرا شهبازی و لاون عزیزی، دانشجویان کارشناسی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان
عنوان اثر: جنبی
مشاهده‌ی این مجموعه

 توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر اسکای‌روم ضبط شده‌اند.

بازگشت به بالای صفحه