مصاحبه با نساء نوش‌آبادی، برگزیده‌ی بخش جنبی سالانه‌ی ششم

نساء نوش‌آبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
عنوان اثر: بدون عنوان
مشاهده‌ی این مجموعه

 توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر اسکای‌روم ضبط شده‌اند.

بازگشت به بالای صفحه