مصاحبه با پویان مطیعی، برگزیده‌ی بخش جنبی سالانه‌ی ششم

پویان مطیعی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه تربیت مدرس
عنوان اثر: حدوث
مشاهده‌ی این مجموعه

 توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر اسکای‌روم ضبط شده‌اند.

بازگشت به بالای صفحه