مصاحبه با زهرا مطلبی، برگزیده‌ی بخش جنبی سالانه‌ی ششم

زهرا مُطَلِبی، دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران
عنوان اثر: حقیقت تصنعی
مشاهده‌ی این مجموعه

 توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر اسکای‌روم ضبط شده‌اند.

بازگشت به بالای صفحه