مصاحبه با ابوالفضل محمدپور، برگزیده‌ی بخش جنبی سالانه‌ی ششم

ابوالفضل محمدپور، دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه نیشابور
عنوان اثر: سرشت فراموش شده
مشاهده‌ی این مجموعه

 توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر اسکای‌روم ضبط شده‌اند.

بازگشت به بالای صفحه