مصاحبه با سالار حسینی، برگزیده‌ی بخش جنبی سالانه‌ی ششم

سالار حسینی، دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان
عنوان اثر: احرار

 توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر اسکای‌روم ضبط شده‌اند.

بازگشت به بالای صفحه