مصاحبه با سهیل حیدری، برگزیده‌ی بخش جنبی سالانه‌ی ششم

سهیل حیدری، دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه سوره
عنوان اثر: آن روز/شب که برف بارید
مشاهده‌ی این کتاب عکس

 توضیح: این مصاحبه‌ها به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری کرونا، به صورت تماس تصویری اینترنتی در بستر اسکای‌روم ضبط شده‌اند.

بازگشت به بالای صفحه