پرسه‌ای در درون، پرسه‌ای در بیرون

آیدا گلچین
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۸

«نوشته‌های شخصی گاهی پرسه‌ای گذراست میان احوال‌مان. گاهی کنکاشی است عمیق درون احساسات از یاد رفته و پرخروش و گاهی، تلاشی است ناموفق برای بیان آن‌ها.
گشت و گذار شبانه نیز چنین است، گاهی تنها پرسه‌ای است به اطراف و گاهی تبدیل به سفری به اعماق افکار و عواطف نهفته و آشکار می‌شود و شاید تلاشی موفق‌تر برای بیان.»

بازگشت به بالای صفحه