سفرنگاری‌های شخصی

آیدا گلچین
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۸

«سفرنگاری‌های شخصی تلاشی است برای به تصویر کشیدن گوشه‌ای از گشت و گذارهای یک روزه و عمدتاُ بدون مقصد دوستانه‌ی ما در دوران همه‌گیری کرونا. سفرهایی که عمده‌ی زمان آن ‌ها در چارچوب و فضای بسته‌ی خودروهای شخصی‌مان سپری می‌شد. از همین رو تمامی عکس‌ها نیز از داخل خودرو و با نگاهی به مناظر و افراد حاضر در سفر گرفته شده تا شرحی باشد از سفرهای کوتاه و خوشی‌های گذرای ما در دوران تلخ پاندمی.»

بازگشت به بالای صفحه