اتلاف
فاطمه حسینی
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۷

«زیاده‌خواهی و مصرفگرایی انسان باعث شده تا منابع ارزشمندی چون آب را صرف محصولاتی پرهزینه ولی کم‌مصرف کند. این در حالی است که کشورمان با مشکل کم‌آبی مواجه است.
انباشت سیب‌های زیردرختی تصویری از این زیاده‌خواهی است که هر ساله در زادگاه من (آذربایجان غربی) تکرار می‌شود. سیب‌هایی که می‌توان در صنایع تبدیلی از آن‌ها بهره گرفت ولی به علت بی‌مبالاتی انسان به کوهی از زباله تبدیل می‌شوند و در بستر خاک جان می‌سپارند.»

بازگشت به بالای صفحه