بی‌خواب‌گاه
فرزانه استکی
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۶

«ممنوعیت خروج از خوابگاه از ساعت ۹:۳۰ یا ۱۰:۳۰ و ممنوعیت خروج از ساختمان به محوطه‌ی فضای سبز از ساعت ۱۲ باعث می‌شود دختران که از شلوغی و شرایط زندگی خوابگاهی دلزده هستند، ساعت پایانی مانده به قفل شدن درها را در گوشه‌ای خلوت حتی در سرما بگذرانند تا برای مدتی هرچند محدود بتوانند با خود خلوت کنند.

توضیح: این مجموعه به صورت چیدمان سه تایی عکس‌های جداگانه ارائه شده است و هر فایل نشان‌دهنده‌ی چیدمان است نه سه لت بودن.»

بازگشت به بالای صفحه