اختتامیه‌ی ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

اختتامیه‌ی ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران روز پنج‌شنبه 2 دی 1400 برگزار شد.

لازم به ذکر است که تمامی نشست‌های سالانه‌ی ششم به علت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، به صورت مجازی در بستر اسکای‌روم برگزار شدند.

بازگشت به بالای صفحه