اختتامیه‌ی پنجمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

اختتامیه‌ی پنجمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز پنج‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ در سایت سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

بازگشت به بالای صفحه