جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اهدای سالانه‌ی ششم به استاد یحیی دهقان‌پور

از سومین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به بعد، رسم اهدای سالانه به یکی از اساتید یا افراد تأثیرگذار در عکاسی دانشگاهی ایران پایه‌گذاری شد. ابتدا سالانه‌ی سوم به مرحوم هادی شفائیه تقدیم شد و در ادامه سالانه‌ی چهارم به استاد عزیزمان دکتر محمد ستاری و سالانه‌ی پنجم به مرحوم دکتر محسن حبیبی تقدیم شدند.
در ادامه‌ی این رسم، امسال در شورای سیاست‌گذاری سالانه‌ی ششم تصمیم گرفته‌ایم تا به پاس زحمات بی‌دریغ و تأثیرگذاری بی‌بدیل یحیی دهقان‌پور بر جریان آموزش عکاسی در ایران، سالانه‌ی ششم را به ایشان تقدیم کنیم. امیدواریم هر جا که هستند، صحت و سلامت باشند.

0
خوشحال می‌شویم نظرتان را برایمان بنویسید.x