جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برگزیدگان داوری بخش جنبی ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

- ابوالفضل محمدپور، دانشجوی عکاسی دانشگاه نیشابور (مجموعه‌عکس سرشت فراموش‌شده)
- احسان نورتقانی، دانشجوی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان (کتاب‌عکس روزهای خاکستری)
- امیرپارسا بنی‌عامریان، دانشجوی عکاسی دانشگاه سمنان (مجموعه‌عکس زمین بازی)
- پویان مطیعی، دانشجوی مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه تربیت مدرس (مجموعه عکس حدوث)
- زهرا مُطَلِبی، دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران (مجموعه عکس حقیقت تصنعی)
- سالار حسینی، دانشجوی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان (ویدئوآرت احرار)
- سهیل حیدری، دانشجوی عکاسی دانشگاه سوره (کتاب عکس آن شب که برف بارید)
- کیمیا عسگریان، دانشجوی عکاسی دانشگاه هنر تهران (مجموعه‌عکس خفتگان گوش به‌ زنگ)
- لاون عزیزی و زهرا شهبازی، دانشجویان عکاسی دانشگاه هنر اصفهان (مجموعه‌عکس جنبی)
- نساء نوش‌آبادی، دانشجوی کارگردانی نمایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (مجموعه‌عکس بدون عنوان)

همان‌طور که در فراخوان این بخش ذکر شده بود به برگزیدگان بخش جنبی سالانه‌ی ششم علاوه بر اهدای لوح تقدیر و... فرصت داده می‌شود تا آثار و توضیحات خود را در قالب یک مصاحبه به مخاطبین سالانه ارائه کنند. فیلم این مصاحبه در مدت زمان برگزاری سالانه در سایت، آپارات و اینستاگرام سالانه منتشر خواهد شد.

برگزیدگان داوری بخش جنبی ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران
0
خوشحال می‌شویم نظرتان را برایمان بنویسید.x