نشست «عکاسی و ادبیات (بررسی تأثیرات عکاسی و ادبیات داستانی بر یکدیگر)»

نشست عکاسی و ادبیات (بررسی تأثیرات عکاسی و ادبیات داستانی بر یکدیگر)

نشست «عکاسی و ادبیات (بررسی تأثیرات عکاسی و ادبیات داستانی بر یکدیگر)» ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد.قرار است تا زمان […]