نشست «پژوهشی درباره‌ی سلفی‌ها در ایران»

نشست «پژوهشی درباره‌ی سلفی‌ها در ایران» ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد. قرار است تا زمان برگزاری سالانه‌ی ششم، هر چهارشنبه […]

جدول نشست‌های پخش زنده (لایو) در اینستاگرام سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

جدول نشست‌های پخش زنده (لایو) در اینستاگرام سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد.قرار است تا زمان برگزاری […]