نشست «ابهام عکس، طبقه‌بندی نمود ابهام در عکاسی ایران»

نشست ابهام عکس، طبقه‌بندی نمود ابهام در عکاسی ایران

نشست «ابهام عکس، طبقه‌بندی نمود ابهام در عکاسی ایران» ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد.قرار است تا زمان برگزاری سالانه‌ی ششم، […]