فراخوان بخش اصلی ششمین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران منتشر شد

فراخوان بخش اصلی ششمین سالانه‌ی ‌عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران منتشر شد ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد. این سالانه فرصتی […]