فراخوان بخش جنبی ششمین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران منتشر شد

فراخوان بخش جنبی ششمین سالانه‌ی ‌عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

فراخوان بخش جنبی ششمین سالانه‌ی ‌عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران منتشر شد ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه 1400 به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد. به منظور ایجاد […]