نشست «اینستاگرام: تبارشناسی یک شبکه‌ی اجتماعی تصویری»

نشست اینستاگرام، تبارشناسی یک شبکه‌ی اجتماعی تصویری

نشست «اینستاگرام: تبارشناسی یک شبکه‌ی اجتماعی تصویری» ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد.قرار است تا زمان برگزاری سالانه‌ی ششم، هر چهارشنبه […]