نشست «پژوهشی درباره‌ی سلفی‌ها در ایران»

نشست «پژوهشی درباره‌ی سلفی‌ها در ایران» ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد. قرار است تا زمان برگزاری سالانه‌ی ششم، هر چهارشنبه […]

نشست «معاصر بودن در عکاسی متأخر ایران»

نشست معاصر بودن در عکاسی متأخر ایران

نشست «معاصر بودن در عکاسی متأخر ایران» ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد. قرار است تا زمان برگزاری سالانه‌ی ششم، هر […]

جدول نشست‌های پخش زنده (لایو) در اینستاگرام سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

جدول نشست‌های پخش زنده (لایو) در اینستاگرام سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد.قرار است تا زمان برگزاری […]

اسامی داوران بخش جنبی ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

اسامی هیئت داوران بخش جنبی سالانه‌ی ششم​

اسامی هیئت داوران بخش جنبی سالانه‌ی ششم به منظور ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با دانشجویان علاقه‌مند به عکاسی در دیگر دانشگاه‌ها و فراهم کردن فرصت گفتگو با این افراد، بخش جنبی ششمین سالانه‌ی دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران پذیرای آثار تمام دانشجویان است. دانشجویان، در هر رشته و دانشگاهی که تحصیل می‌کنند، می‌توانند اثرشان را طبق شرایط […]

اسامی هیئت داوران بخش اصلی ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

هیئت داوران بخش اصلی سالانه‌ی ششم

اسامی هیئت داوران بخش اصلی سالانه‌ی ششم سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران در پنج سال گذشته با برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده‌ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، نشست‌های تخصصی با محوریت عکاسی، پخش فیلم مستند عکاسان بزرگ، نشست‌های گفتگو با هنرمندان، پژوهشگران و عکاسان و همین‌طور گفتگو با استعدادهای نوظهور عکاسی ایران، به فعالیت مستمر خود ادامه […]

نشست «چرایی و چگونگی نوشتن بیانیه‌ی هنرمند (استیتمنت)»

نشست چرایی و چگونگی نوشتن استیتمنت

نشست «چرایی و چگونگی نوشتن بیانیه‌ی هنرمند (استیتمنت)» ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد.قرار است تا زمان برگزاری سالانه‌ی ششم، هر […]

فراخوان بخش جنبی ششمین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران منتشر شد

فراخوان بخش جنبی ششمین سالانه‌ی ‌عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

فراخوان بخش جنبی ششمین سالانه‌ی ‌عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران منتشر شد ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه 1400 به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد. به منظور ایجاد […]

فراخوان بخش اصلی ششمین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران منتشر شد

فراخوان بخش اصلی ششمین سالانه‌ی ‌عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران منتشر شد ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد. این سالانه فرصتی […]

آغاز به کار شورای سیاست‌گذاری ششمین سالانه‌‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

شورای سیاست‌گذاری سالانه‌ی ششم

آغاز به کار شورای سیاست‌گذاری ششمین سالانه‌ی ‌عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵ و به همت انجمن علمی این رشته آغاز به کار کرده است. این رویداد دانشجویی در پنج دوره‌ی گذشته با برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده‌ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، نشست‌های تخصصی با محوریت عکاسی، […]