جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
کتاب ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران
اخبار سالانه‌ی ششم

رونمایی از کتاب ششمین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران

کتاب ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران با حمایت پلتفرم هنری زمینه در دست انتشار است و هفته‌ی آینده همزمان با برگزاری نمایشگاه حضوری، از آن رونمایی خواهد شد.

ادامه‌ی مطلب »