اخبار سالانه‌ی ششم

رونمایی از کتاب ششمین سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران

کتاب ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران با حمایت پلتفرم هنری زمینه در دست انتشار است و هفته‌ی آینده همزمان با برگزاری نمایشگاه حضوری، از آن رونمایی خواهد شد.

ادامه‌ی مطلب »