رونمایی از پوستر ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

پوستر ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

رونمایی از پوستر ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران سال گذشته در حالی که رویدادهای دانشگاهی و فرهنگی به‌خاطر شرایط ناشی از ویروس کرونا یکی پس از دیگری در حال تعطیلی یا موکول شدن به سال آینده بودند، سالانه‌ را با همراهی دانشجویان و اساتید عکاسی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای اولین بار […]