موی طبیعی شما را خریداریم

سوگل غزنوی
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۸

«هنگام پرسه‌زنی در سایت دیوار، که شاید بتوان آن را به یک بازار بی‌پایان تشبیه کرد، به آگهی‌هایی در مورد فروش موی طبیعی برخوردم. در این آگهی‌ها فروشندگان، موی طبیعی خود یا اعضای خانواده خود را برای فروش پیشنهاد داده بودند.
مشاهده‌ی این آگهی‌ها سبب تغییر و توجه نگاهم به موهایی شد که تاکنون در شهر می‌دیدم. در روند شکل‌گیری این مجموعه به‌واسطه‌ی همین تغییر و توجه، به موازات ثبت تصاویر آگهی‌های فروش مو در سایت دیوار، به عکاسی از این موهای پیدا در خیابان پرداختم.»