تماس انسانی
سجاد اسلامی
دانشجوی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۸

«تجربه‌ی من از دوران پس از اسفند 98، بیش از هرچیزِ مربوط به دنیای بیرون، در نسبت با خود و معنای وضعیت تنهایی شکل گرفت.
راه‌حلِ تغییر شکل ارتباطی و پناه بردن به امکانات ارتباط مجازی، چاره و آرام‌بخش نبود. هویت تختِ برآمده از تصاویر این ابزارها، تأکیدی بود بر همان زخم.»

بازگشت به بالای صفحه