جنگ، جنگ است
سجاد آورند
دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۶

بازگشت به بالای صفحه