ریگ روان
رضا قاسمی
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۶


«در عکس‌هاى پیشِ رو سعى داشته‌ام که با حذف خط افق و تمرکز بر اشکال انتزاعى موجود در محیط، خوانش گنگ و در عین حال زیبا و فریبنده‌اى را به وجود بیاورم. بعضى از این اشکال حاصل تغییرات زمانى و گذر زمان (همانند نمونه‌هاى حاوى سایه و نور) هستند و بعضى از آن‌ها در نتیجه‌ى حرکت رمل‌ها به وجود آمده‌اند.»

بازگشت به بالای صفحه