بازیابی
نیلوفر محمودیان
دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۴

«با نگاه کردن به برخی از کتاب‌های تاریخ عکاسی که بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷ در کتابخانه‌ی دانشکده‌ی هنرهای زیبا ثبت شده‌اند، به کرات با صفحات کنده شده و تصاویری مواجه شدم که در آن‌ها تلاش مصرانه‌ای برای حذف چیزی با خطوط ماژیک، چسب و الکل به چشم می‌خورد؛ تلاشی که عکاسی را از نمایش یکی از مهم‌ترین سوژه‌های تاریخ خود عقیم ساخته بود و این تاریخ را به گونه‌ای دیگر روایت می‌کرد.
مجموعه‌ی پیش رو بازنمایی این صفحات کتاب‌های تاریخ عکاسی است که این بار من آن‌ها را مخدوش کرده‌ام تا تنها سوژه‌ی حذف شده از این روایت را دوباره به آن بازگردانم.»

توضیح: کافی است روی تصویر جلد کلیک کنید تا این کتاب عکس را
به صورت تمام‌صفحه ببینید.