بدون عنوان
نسیم حقیقی
دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۳

«کودکی لفظ پررنگی در خاطره‌ی من نیست. نامش با تصادفی یافتن لباسی با لکه‌های غذایی که به بیشتر از 25 سال پیش بازمی‌گشت روی مرداب ذهنم نقش بست.کودکی برای من واژه است، آراسته شده به لکه‌های غذا. جوانی هم فرق چندانی ندارد. اندکی تمیزتر، بدون لکه‌های غذا. شاید با لکه‌هایی از جنس دیگر، در خانه‌ای مخروبه...»

بازگشت به بالای صفحه