بدون عنوان
مسعود زراعت‌کار
دانشجوی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۵


«شهر جدید پردیس واقع در کیلومتر ۱۷ آزادراه تهران-پردیس
وسعت: ۳۶۰۰۰ هکتار
جمعیت: ۷۳۰۰۰ نفر (سال ۱۳۹۵)
افق جمعیتی این شهر ۴۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.»