قرنطینه
مهسا الهی
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۸

«[ق َ رَ ن َ/ ن ِ] (معرب، اِ) قَرَنْطین. جایی که در آن مسافران و عابران را مورد بازرسی قرار می‌دهند و از ورود بیماران جلوگیری به عمل می‌آورند. این کلمه از کارانْتِن فرانسه گرفته شده است.
عکس‌ها را در ایام قرنطینه برداشتم. در اتاق مهمان که حالا مدت‌ها است خالی است. جهانم خلاصه می‌شود به همین اتاق و طولانی‌ترین گردشم به آن سوی پنجره...
روز می‌گذرد،
آفتاب غروب می‌کند،
شب می‌شود،
هر خانه،
هر چراغ،
یک امید است.
من
به
نور
فکر
می‌کنم
و ادامه می‌دهم.»

بازگشت به بالای صفحه