می‌بینیم اما هیچ نمی‌دانیم
لیلا فغانی دلشاد
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۷

«اولین باری که چادر سر کردم و بیرون از خانه رفتم 10 ساله بودم، سال‌هاست از آن روز می‌گذرد و این پروژه نمایش دنیای پیرامونم به همراه این پوشش است.»‌

بازگشت به بالای صفحه