ایران، ۳ ثانیه
حسین داوودی
دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۴


«نگاه کن! این لحظه‌ای یخ زده از قرن‌ها زندگی، رؤیا، کابوس و احساسات میلیون‌ها ایرانی است. حجمی گسترده که در یک آن، ترکیبی از شادی، اندوه، درد و احساسات فرو خورده را پیش روی چشمان‌تان می‌گذارد. تکه‌ای یکپارچه با اجزایی نامتجانس از ایران، متحد و در عین حال منفک از هم.»

بازگشت به بالای صفحه