قبل از ساختن پل به عواقب آن فکر کنید
حجت بهرامی
دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۷

بازگشت به بالای صفحه