بدون عنوان
فرزانه استکی
دانشجو‌ی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۹۶

«فرم آب تعیین می‌کند که کجا آباد باشد و کجا نه. کجا کشاورزی باشد و کجا نه. آدمی از ابتدا بنا به شرایط هر منطقه دست به تغییر و تصرف در عناصر طبیعت زده است؛ تغییراتی که در کوتاه مدت و اگر خود را به‌غلط جدا از طبیعت ببیند منافعش را تأمین می‌کنند، اما در بلندمدت اثرات جبران‌ناپذیری بر زمین و زندگی انسان دارند.»

بازگشت به بالای صفحه