پرسه‌زنی ۱
سپیده اکبری جوکار
دانشجوی مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران، ورودی ۱۴۰۰

«آبیاری مرکزی یا دایره‌ای نوعی آبیاری است که در آن ابزار آبیاری به شکل یک خط حول مرکز زمین زراعی می‌چرخد و محصولات را سیراب می‌کند. زمین‌های زراعی‌ای که با این روش آبیاری می‌شوند به شکل‌ دوار در می‌آیند.
از اواخر بهار شروع به پرسه‌زنی در google earth کردم. در این پرسه‌زنی‌ها هربار عنصری توجهم را جلب می‌کند و در نزدیکی‌اش، عنصر جالب توجه دیگری می‌یابم و بعد از مدتی با دنبال کردن این عناصر که پی‌در‌پی خودشان را برای من نمایان می‌سازند در یک مسیر از پیش تعیین‌نشده گم می‌شوم.
گاهی در مواجهه با عناصر و پدیده‌های ناآشنایی که در تصاویر هوایی پیدا می‌شوند شروع به گمانه‌زنی‌ و خیال‌پردازی می‌کنم؛ هر دایره به واسطه‌ی رنگ، بافت، فضای اطراف و المان‌هایی که روی آن قرار گرفته‌اند شخصیتی متمایز دارد و در ذهنم یک جهان خیالی می‌سازد.
این مجموعه در حال حاضر شامل بیشتر از ۸۰ تصویر است و در این‌جا تعدادی از آن‌ها انتخاب شده است.»

بازگشت به بالای صفحه