خانه‌ی ایرانی
فرزانه استکی

ثبت خانه‌های ایرانیِ هر دهه با ویژگی‌های منحصر به فردشان برای حافظه‌ی جمعی و تاریخی اهمیت دارد.
این خانه‌ی روستایی در استان چهارمحال و بختیاری که در سال ۸۰ ساخته شده‌ است متعلق به خانواده‌ای باغدار است. با مستقل شدن فرزندان، اکنون فقط پدر و مادرِ پا به سن گذاشته‌ی خانواده‌ در این خانه زندگی می‌کنند.