طبیعت شماره‌ی ۲
اعظم فلاحی

مجموعه شامل هشت تصویر از عکس‌های دولته است که در آن‌ها سعی کرده‌ام با استفاده از یک نور متمرکز مصنوعی از نور غروب عکاسی کنم.