این‌جا/آن‌جا

امیربهادر بیات

جو یکى است، هوا یکى است.
آن‌جا/ این‌جا هردو یکى است.
نه از جنس این‌جاست و نه از جنس آن‌جا. دیوار مهاجرت، پنجره‌هایى بسته بر دیوارها. آن‌جا در این جاست. تنها مهاجر و مسافر زمان است. نور است، ابر است، هواست.