امروز چهارشنبه بود؛ مثل دیروز
امیربهادر بیات

این مجموعه تلاشی‌ است برای مطالعه‌ی نور و گسترش آن. علی‌رغم عکاسی در روزهای مختلف، در این مجموعه تلاش شده تا از لحاظ فرم، شکلی یکسان و همانند به‌دست بیاید.